Huisregels Albadent Tandheelkundig centrum Hoogeveen:

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van Albadent tandheelkundig centrum Hoogeveen. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Door onze tandartspraktijk te bezoeken aanvaardt u onze huisregels.

Intake:

Op het moment dat wij alle gegevens (behandelhistorie tandarts, anamnese en ondertekende huisregels) van u hebben ontvangen, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk voor het maken van een intake. Dit is een kennismakingsgesprek voor beide partijen. Na wederzijds goedvinden kunnen wij u inschrijven als patiënt. Indien u niet verschijnt op uw eerste afspraak, kunt u geen patiënt meer bij ons worden. Wanneer u de Nederlandse taal niet beheerst, verzoeken wij u een tolk mee te nemen naar al uw gemaakte afspraken om optimaal te kunnen communiceren.

Afspraken:

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen, Dit kan uitsluitend telefonisch (voor een afspraak op maandag geldt afzeggen voor vrijdag 10.00 uur) anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen doormiddel van een standaardcode: C90. De eerste keer dat u uw afspraak niet nakomt krijgt u een waarschuwingsbrief, de tweede keer dat u niet komt rekenen wij € 2,50 per minuut en bij de derde en tevens laatste keer dat u niet komt, wordt de volledige behandeling in rekening gebracht en wordt u als patiënt uitgeschreven bij onze praktijk.

Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt.
U kunt met ons contact opnemen op telefoonnummer: 0528-279513.

Als extra service sturen wij u een e-mail/sms ter herinnering van uw afspraak. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw gemaakte afspraak, ook bij het niet ontvangen van een herinnering.

Het te laat komen voor een afspraak:

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Graag verzoeken wij u om 5 min voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn.

Pijnklachten:

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.30 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het nummer van de dienstdoende tandarts.

Controles:

In onze praktijk verwachten wij dat u minimaal 2 keer per jaar voor controle komt. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren.

Behandelingen:

Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij u naar de mondhygiëniste of (paro-)preventieassistente. Wij maken regelmatig röntgenfoto’s bij onze patiënten gemiddeld 1 keer per 2 jaar. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien.

De tandarts kan uitlopen:

Wanneer een patiënt met spoed/pijn belt, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het weleens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en daardoor uitloopt, waardoor een volgende afspraak later begint. Wij rekenen hierbij op uw begrip.

Uw gegevens up-to-date:

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, medicatielijst, adres, telefoonnummers, emailadres, bewindvoering etc).

Rekeningen/betalingen:

Let op: Patiënten vanaf 18 jaar die per 1 januari 2023 geen tandartsverzekering hebben dienen direct hun nota te betalen in de praktijk (pinnen heeft hierin onze voorkeur)
Indien u verzekerd bent, worden onze nota’s verstuurd door Infomedics. Zij sturen rekeningen naar u of rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen over de rekening dan kunt u contact opnemen met Infomedics op telefoonnummer: 036-2031900.

Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximumbedrag. Houdt u er rekening mee dat u in de meeste gevallen een eigen bijdrage heeft, zodat u niet voor nare verrassingen komt te staan.

Op alle behandelingen zijn de KNMT-betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. U kunt deze betalingsvoorwaarden vinden achterop de rekening van Infomedics.

Omgang:

Binnen onze tandartspraktijk gaan wij respectvol met elkaar om. Discriminatie wordt niet getolereerd. Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in onze tandartspraktijk niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder. Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie of bij één van de medewerkers.

Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.

Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Bij het niet nakomen van bovenstaande huisregels, behouden wij ons het recht voor om u niet meer te behandelen en/of uit te schrijven.

Scroll naar boven